Naše služby

Človek často prežíva pocit nespokojnosti, má neprimerané očakávania a nenaplnené potreby. Rozhovor s odborníkom môže mnohému napomôcť.
Trápenie prináša náhradné mechanizmy, ktoré vedia ublížiť a spôsobiť ďalšie vážne problémy - ako je samota, závislosť, úzkosť, depresia a pod.

Poskytujeme psycho-terapeutickú starostlivosť pre jednotlivcov, partnerov, rodičov a ich deti. Pomáhame ľuďom, ktorý majú záujem o konzultáciu, poradenstvo, psychoterapiu (individuálnu, partnerskú, skupinovú), tréningy a skupiny.

Poskytujeme ambulantnú, lôžkovú (pobytovú), socio-rehabilitačnú, prekleňovacio-resocializačnú, trvalú socio-terapeuticko-doliečovaciu starostlivosť pre závislých a rodinných prislušníkov.

Liečba závislostí

Komplexná pomoc od ambulantnej a hospitalizačnej starostlivosti až po podporu v trvalej abstinencii.

Viac informácií

Psychoterapia

Psychoterapia vám pomôže žiť šťastnejší a zdravší život a vyliečiť emocionálne a mentálne problémy.

Viac informácií

Poradenstvo

Ponúkame individuálne aj skupinové poradenstvo ohľadom závislostí, výchovy či partnerského života.

Viac informácií