Kto sme

Sme špecializované pracovisko, ktoré sa stará o pacientov formou ambulantnou, hospitalizačnou a klientov formou resocializačnou a prekleňovacou starostlivosťou:

  • o všetky typy závistlostí spôsobené psychoaktívnymi látkami (alkohol, drogy, lieky, tabak) a závislostí, ktoré patria pod širokú skupinu špecifických porúch osobnosti (hracie automaty, nakupovanie, soc. siete, porucha stravovania a mnohé iné).
     
  • ktorí majú narušené psychické prežívanie (psychoterapia)

Ponúkame poradenstvo pre tých, ktorí sa zaujímajú o ochranu zdravia pred psychickým narušením seba alebo blízkeho.

Naše služby

Pomáhať Vám bude tím odborníkov

Lekári, psychológovia, zdravotné sestry, sociálne sestry,
sociálni pracovníci, administratívni pracovníci.

MUDr. Ivan Novotný

MUDr. Ivan Novotný
in memoriam †

PhDr. Žemličková Jana, PhD., MPH

PhDr. Žemličková Jana, PhD., MPH
Riaditeľka Sanatória AT

Mgr. et Mgr. Rastislav Žemlička, MPH

Mgr. et Mgr. Rastislav Žemlička, MPH
Adiktológ, Riaditeľ sociorehabilitačnej starostlivosti

MUDr. Marína Borovská

MUDr. Marína Borovská
Bio-psychosociálna starostlivosť Psychiater

MUDr. Michal Holec

MUDr. Michal Holec
Bio-psychosociálna starostlivosť Psychiater

MUDr. Vanda Valkučáková

MUDr. Vanda Valkučáková
Bio-psychosociálna starostlivosť Psychiater

MUDr. Alžbeta Mészárosová

MUDr. Alžbeta Mészárosová
Bio-psychosociálna starostlivosť Psychiater

MUDr. Yana Zhadan

MUDr. Yana Zhadan
Bio-psychosociálna starostlivosť Lekár

JUDr. Radoslava Žemličková, MPH

JUDr. Radoslava Žemličková, MPH

Mgr. Lýdia Vlková, MPH

Mgr. Lýdia Vlková, MPH
Vrchná Sestra Asistent mentálnej rehabilitácie

Mgr. Silvia Tinesová

Mgr. Silvia Tinesová
Špecialista pre mentálnu rehabilitáciu

Jaroslava Lajčáková

Jaroslava Lajčáková
Referent readaptačnej starostlivosti

Oľga Heráková

Oľga Heráková
Oddelenie readaptačnej starostlivosti

Peter Král

Peter Král
Zdravotný brat

Mgr. Tamara Svetoňová

Mgr. Tamara Svetoňová
Klinický psychológ

Mgr. Bohuslava Solčanská

Mgr. Bohuslava Solčanská
Klinický psychológ

Mgr. Tatiana Oleksová

Mgr. Tatiana Oleksová
Soc. pracovník arteterapeut

Mgr. Angelika Bírócziová

Mgr. Angelika Bírócziová
Psychológ

Mgr. Viktória Pakšiová

Mgr. Viktória Pakšiová
Psychológ

Bc. Kristína Bolebruchová

Bc. Kristína Bolebruchová
Asistent mentálnej rehabilitácie

Dominika Bencsiková

Dominika Bencsiková
Referent readaptačnej starostlivosti

Bc. Jakub Mihňák

Bc. Jakub Mihňák
Asistent mentálnej rehabilitácie

Ing. Tímea Sokolovičová

Ing. Tímea Sokolovičová
Referent readaptačnej starostlivosti

Zuzana Kemková

Zuzana Kemková
Administratívny pracovník

Mgr. Tamara Masarovičová

Mgr. Tamara Masarovičová
Psychológ