Naše aktivity

Naše zariadenie ponúka množstvo sprievodných aktivít.

Spoločenské podujatia

Spoločenské podujatia

Májová slávnosť, Deň rozhodnutia,
Výročné stretnutie abstinujúcich závislých,
Čisté Vianoce, Vianočné posedenie
s rodičmi, Silvestrovský beh

Športové aktivity

Športové aktivity

posilňovňa, aerobik, joga, futbal, basketbal, tenis, soft tenis, volejbal, stolný tenis, bedminton, nohejbal, kontrolovaný beh

Možnosti terapie

Možnosti terapie

individuálne, skupinové,
kluby, komunity a terénne terapie.