Podporte nás

Ďakujeme za vašu dlhodobú podporu. Aj vďaka nej môžeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Podporiť finančne nás môžete kedykoľvek
poukázaním vášho daru na náš účet:
IBAN  SK45 1100 0000 0026 2525 1247
Variabilný symbol: 9999
Text: dar

 

Darovaním 2% (3%) z dane môžete pomôcť mnohým zvíťaziť nad zákernou chorobou - závislosťou.

2% (3%) z dane nám môžete poukázať prostredníctvom nasledovných možných spôsobov, buď ako zamestnanec, dobrovoľník pri odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2019, fyzická osoba alebo právnická osoba.

 • Postup pre poukázanie 2% z dane zamestnancom
  • Pokiaľ za Vás zamestnávateľ komunikuje s daňovým úradom, je potrebné ho do 30.06.2020 požiadať o vystavenie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Pokiaľ si daňové priznanie podávate sami – je potrebné ďalej postupovať spôsobom uvedeným v časti Postup pre poukázanie 2% z dane fyzickou osobou.
  • Je potrebné stiahnuť si tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane a dať ho vyplniť Vášmu zamestnávateľovi.
  • Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať 2% z Vami zaplatenej dane, pričom vypočítaná suma musí byť minimálne vo výške 3,00€, aby mohla byť poukázaná.
  • Ako prijímateľa 2% je potrebné uviesť naše zariadenie:
   IČO: 31794289
   Právna forma: Občianske Združenie
   Názov: Združenie MUDr. Ivana Novotného
   Ulica: Osuského
   Číslo: 10
   PSČ: 851 03
   Obec: Bratislava
  • Sumu je potrebné vyplniť do Vyhlásenia.
   K tomu si prečítajte poučenie
  • Vyplnené Potvrdenie a Vyhlásenie je potrebné doručiť do 15.02.2019 na príslušný daňový úrad, ktorý je určený podľa miesta Vášho bydliska.
  • Zoznam daňových úradov nájdete aj TU.

  Tlačivá na stiahnutie:
  Potvrdenie o zaplatení dane
  Vyhlásenie

  Zdroj: https://www.rozhodni.sk

  Ďakujeme!

 • Postup pre poukázanie 2% z dane fyzickou osobou

  Uvedený postup sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

  • V prvom kroku je potrebné stiahnuť si nasledovný formulár:
   Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
   Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  • Vaše 2% z dane vypočítate z dane z príjmov fyzickej osoby, pričom vypočítaná suma musí byť minimálne vo výške 3,00€, aby mohla byť poukázaná.
  • Ako prijímateľa 2% je potrebné uviesť naše zariadenie:
   IČO: 31794289
   Právna forma: Občianske Združenie
   Názov: Združenie MUDr. Ivana Novotného
   Ulica: Osuského
   Číslo: 10
   PSČ: 851 03
   Obec: Bratislava
  • Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote do 31.03.2019 resp. ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania tak najneskôr do konca zákonnej lehoty na podanie daňového priznania a to na príslušný daňový úrad, ktorý je určený podľa miesta Vášho bydliska.
  • Zoznam daňových úradov nájdete aj TU.
  • Okrem daňového priznania už nie je potrebné podávať vyhlásenie pre fyzické osoby.

  Tlačivá na stiahnutie:
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
  Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

  Zdroj: https://www.rozhodni.sk

  Ďakujeme!

 • Postup pre poukázanie 3% z dane pri odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018

  Zdroj: https://www.rozhodni.sk

  Ďakujeme!

 • Postup pre poukázanie 1% (2%) z dane právnickou osobou
  • Je potrebné stiahnuť si nasledovný formulár:

   Daňové priznanie právnickej osoby

  • Vaše 1% (2%) z dane vypočítate z dane z príjmov právnickej osoby, pričom vypočítaná suma musí byť minimálne vo výške 8,00€ pre 1 prijímateľa, aby mohla byť poukázaná.
  • Pokiaľ právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (do 31.3.2019 resp. po predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v zákonnej lehote) NEDAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane, teda vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. Pokiaľ darovala, potom môže poukázať 2% z dane.
  • Ako prijímateľa 1% (2%) je potrebné uviesť naše zariadenie:
   IČO: 31794289
   Právna forma: Občianske Združenie
   Názov: Združenie MUDr. Ivana Novotného
   Ulica: Osuského
   Číslo: 10
   PSČ: 851 03
   Obec: Bratislava

    

  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, je potrebné vložiť do daňového priznania ďalšiu prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a je potrebné uviesť všetky identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  • Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote do 31.03.2019 resp. ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania tak najneskôr do konca zákonnej lehoty na podanie daňového priznania a to na príslušný daňový úrad, ktorý je určený podľa sídla právnickej osoby. Daň z príjmu je potrebné je potrebné v tejto lehote zaplatiť.
  • Zoznam daňových úradov nájdete aj TU.

  Tlačivá na stiahnutie:
  Daňové priznanie právnickej osoby

  Zdroj: https://www.rozhodni.sk

  Ďakujeme!