Liečba závislostí

Poskytujeme komplexnú starostlivosť pre jednotlivcov, partnerov, rodičov a ich deti. Radi poradíme všetkým, ktorých zaujíma problematika.

spať

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť začína vyšetrením zdravotného stavu. Na základe vyšetrenia a súhlasu pacienta sa nastaví priebeh liečby a spôsob doliečovania.

S každým pacientom pracujeme anonymne a nič nerobíme proti jeho vôli. Ak sa k nám chystá pacient po prvýkrát, je dobré, aby mal so sebou sprievod, ktorý ho podporí a upokojí, aby pacient prekonal počiatočné napätie.

Ambulantná starostlivosť zahŕňa:

 • prvý kontakt so závislým,
 • motiváciu pacienta,
 • liečbu po ústavnom liečení,
 • starostlivosť o rodinného príslušníka,
 • odbornú pomoc,
 • starostlivosť aj po ústavnom liečení v iných zdravotníckych zariadeniach.

Máte záujem o rehabilitáciu?
Zavolajte nám alebo vyplňte kontaktný formulár:
+421 905 503 258, +421 2 / 622 46 466

Obráťte sa na nás

Hospitalizačná starostlivosť

Pokiaľ pacient nie je v kritickom zdravotnom stave, je po ambulantnom motivačnom kontakte s lekárom prijatý na lôžkovú časť sanatória. Dĺžka liečby závisí od poškodenia centrálneho nervového systému a spolupráce pacienta.

Pacient potrebuje na adaptáciu čas a musí sa rozhodovať sám. Aby bola hospitalizácia úspešná je dobré ju neurýchľovať a nechať rozhodnutia na pacientovi.

Hospitalizačná starostlivosť zahŕňa:

 • adaptáciu na terapeutický režim,
 • reguláciu biorytmov,
 • tlmenie abstinenčných príznakov,
 • akceptovanie komunity,
 • obnovenie pracovných návykov,
 • oslobodenie myslenia,
 • rekonštrukciu,
 • kódovanie pracovných návykov,
 • mentálnu hygienu,
 • adaptácu na resocializáciu.

Máte záujem o rehabilitáciu?
Zavolajte nám alebo vyplňte kontaktný formulár:
+421 905 503 258, +421 2 / 622 46 466

Obráťte sa na nás

Rehabilitácia - resocializácia

Úlohou rehabilitácie je rekonštruovať sociálne návyky klienta tak, aby klient bol po návrate do svojho pôvodného prostredia schopný produktívne a tvorivo žiť.

Resocializačná starostlivosť zahŕňa:

 • postupnú rekonštrukciu socio-kultúrnych návykov,
 • prepojenie na rodinu,
 • umožnenie stredoškolského a vysokoškolského dovzdelávania,
 • zvládanie stresu,
 • stabilizáciu v prežívaní,
 • obnovu záujmovej sféry,
 • frakcionovanú resocializáciu,
 • zaradenie do preklenovacieho obdobia resocializácie.

Máte záujem o rehabilitáciu?
Zavolajte nám alebo vyplňte kontaktný formulár:
+421 905 503 258, +421 2 / 622 46 466

Obráťte sa na nás

Preklenovacie obdobie a doliečovanie

Preklenovacie obdobie poskytuje prijatie života v prostredí so sociálne akceptovanými drogami a impulzívnym správaním.

Doliečovanie zahŕňa:

 • adaptáciu v rodinnom prostredí,
 • prijatie role abstinujúceho v sociálnom prostredí,
 • nabuďovanie pracovných stereotypov,
 • ochranu abstinentskej role,
 • frakcionovanú podpora v abstinencii.

Máte záujem o rehabilitáciu?
Zavolajte nám alebo vyplňte kontaktný formulár:
+421 905 503 258, +421 2 / 622 46 466

Obráťte sa na nás

Podpora v trvalej abstinencii (kluby)

Ponúkame 2 typy klubov – doliečovacie kluby pre závislých od alkoholu (klub s označením A) a samostatné kluby pre závislých od ostatných psychoaktívnych látok (klub H). Účasť na klube musí byť odsúhlasená vedúcim terapeutom Sanatória AT.

Podpora pre liečených, resocializovaných a rodinných príslušníkov zahŕňa:

 • zaradenie do dispenzárnej starostlivosti,
 • podpora rodiny: individuálna, skupinová a klubová,
 • aktuálna telefónna prvá pomoc pre dispenzarizovaných.

Časový rozvrh jednotlivých klubov:

Pondelok16:30 – 18:30 (klub A1)
Utorok16:30 – 18:00 (klub H)
Streda16:30 – 18:30 (klub A2)
Štvrtok17:00 – 19:00 (klub A3, bez terapeuta)
19:30 – 21:00 (klub H)
Piatok17:00 – 18:00 (klub AA - anonymní alkoholici)

Máte záujem o rehabilitáciu?
Zavolajte nám alebo vyplňte kontaktný formulár:
+421 905 503 258, +421 2 / 622 46 466

Obráťte sa na nás